2 thoughts on “Kritan

  1. Om man skulle jämföra det med vad folk som googlar sig hit söker på skulle det visa på en ganska grav missuppfattning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *