Grodan Boll

Juan Flores
På bilden: En googlad Juan Flores. En annan Juan Flores är ekonomireporter på DN.

I dagens DN kan man på första uppslaget i Ekonomidelen läsa en “intervju” med SBAB:s vd. Vad SBAB betalat för detta, eller vilka gemensamma band det ligger mellan DN och SBAB vet jag inte – men det är skön marknadsföring. Frågorna som ställs handlar om är SBAB:s förträffliga och förmånliga erbjudanden till både privatlånetagare och företag (dock maskerade för att verka behandla ett stundande uppköp). Eftersom man tydligen inte varit så aggressiv i tidigare köpt marknadsföring när det gäller en ny satsning mot företagare, så lyfter man fram det i artikeln. Bara frågan (vilken förövrigt är ett påstående)

Storsatsningen på att låna ut till företag som vill köpa fastigheter har ni smugit lite med?”

är troligtvis i sig värd mer än en dubbelsidig annons i samma tidning, eftersom det förtäcks i någonslags nyhetsvärde. Ordet smyga brukar väl oftast uppfattas som lätt negativt, men nu framstår det snarare som en smakfull blygsamhet hos SBAB:

Det har ju inte varit som våra vanliga SBAB-kampanjer, de brukar ju bli väldigt uppmärksammade. Nu har vi annonserat mest i fackpress och i samband med att vi annonserat ut tjänster.”

För att inte tala om det här:

“/../ Jag är inte heller så säker på att storbankerna längre tjänar mer än vi på bolåneaffären. Jo kanske på bolånen utanför storstadsområdena, de tar mer betalt av de kunderna.”

“Det gör väl ni också?”

“Nej, vi har samma villkor och räntor för alla oavsett var i landet de finns.”

One thought on “Grodan Boll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *