The Critic?

ztvrcnsntn

I ett samhälle med ett stort antal intellektuella och välutbildade är det svårt att under längre perioder utöva maktfullkomlighet utan att någon påkommer en och ropar på revolution och vedergällning. Detta är naturligtvis ett stort problem för makthavare i länder som vårat men hittills finns bara en lösning som verkar fungera någorlunda: Fördumningen av folket. Det är dock en bräcklig lösning, den har en fallenhet att skjuta sig själv i foten efter ett tag och övervinnas av det intellektuella kapitalet i slutändan. När uppror görs och nya krafter kommer till makten är det ofta för att folket har märkt att de utnyttjats. Men inte alltid.
SVT, det svenska statliga monopolväsendets informationskanal nummer ett, går längre ifrån sitt public service-uppdrag än någonsin. Målsättningen är att konkurrera med de kommersiella kanalerna om tittare, såklart, varför man gör det är dock inte självklart. Man nöjer sig dock inte med att försöka köpa in lågkvalitativt material som skall locka dig och mig, utan man går stenhårt ut för att försämra de egna produktionerna också.

Orvar Säfström, Entombed-groupien som blev filmrecensent först på ZTV och sen flyttades upp till finrummet som utgjorde Filmkrönikans studio, var bara det första tecknet på detta. Orvar, sina polisonger till trots, kunde faktiskt recensera film. Det upptäckte SVT snabbt och anställde en annan ZTV-recensent, denne med grova talfel. Vad gör man med en sådan? Låter henne vara Voice-over såklart.

Uppenbarligen lyckades man ändå få in alldeles för mycket substans i programmet, trots att man till och med flyttade in Emma Gjey i rutan för att skrämma tittare med hennes tänder gjorda av kork. I ett desperat försök att få så många som möjligt att tröttna lät man Orvar bli en skojig gimmick som lotsade genom fyra förvirrade filmstudenters tafatta försök att inte göra bort sig i TV. Dock glömde man bort att filmstudenter nog har ett genuint filmintresse, så inte ens då nådde programmet ner till den avsaknad av kvalitet som eftersträvades.

“Man kan hitta hur många infallsvinklar som helst när det handlar om film. För mig känns det viktigt att vi förmedlar både kunskap och känslor”, berättar Helena von Zweigbergk. Nu har SVT, som sista desperat åtgärd, anställt en Cocker-Spaniel som sitter och slickar upp en utvald gäst i brygga i varje program. Veckans gäst är Pernilla August, missa inte.

3 thoughts on “The Critic?

  1. Helena von Zweigbergk har ju haft det där jobbet förut. jävla re-run till programmledare..

  2. Jo, jag vet.
    Men inte som programledare utan som recensent. Ett litet problem med ovanstående text är ju dessutom att jag inte har sett flimkrönikan sen den leddes av Fredrik och snedluggen.

  3. Farväl Falkenberg
    är årets bästa film, det är allt du behöver veta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *